Ons land

Door onze biologisch dynamische werkwijze werken wij in kringlopen. De mest van
onze geiten gaat terug naar het land waarop we het voer voor de geiten verbouwen.
Het verbouwen van voer gebeurt grotendeels in de zomermaanden. Met onze
oogstplanning wordt in grote mate rekening gehouden met de flora en fauna.
Wij kiezen voor gevarieerde gewassen en laten bijvoorbeeld tijdens het maaien
stroken staan zodat planten, insecten en dieren voort kunnen bestaan. Door deze
keuzes hebben wij aangepaste landbouwwerktuigen.

Het voer van onze geiten verbouwen wij voor 90 procent in eigen beheer bij ons
in de streek, 100 procent biologisch, dus we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.
Onze teelten bestemd om te voeren aan onze dieren bestaan uit: Gras, Klaver,
Luzerne, Granen en Mais.

De geiten en lammeren eten vers gras in de weilanden rondom de boerderij en
ook via de voerband voeren wij vers gras. Wij voeren zoveel mogelijk vers
omdat wij merken dat de kaas daardoor nog lekkerder wordt!

Ons land