Kringlopen

Wij zijn een Biologisch Dynamisch bedrijf wat te herkennen is aan ons
Demeter keurmerk. Deze manier van werken vraagt nog veel meer van
de boer dan alleen maar biologisch boeren. Wij bieden onze geiten een
ruimer stro bed, meer rust, meer weide en een langer en leuker leven.
Wij denken vooruit, in kringlopen, streven naar onafhankelijkheid en
willen dit doen een positieve bijdrage te leveren aan onze omgeving.
Bovendien bieden wij ons ook aan als leerbedrijf om onze idealen door
te geven.

De mest van onze geiten gaat terug naar de landerijen waar het voer
op verbouwd wordt. Wel 90 procent van het voer wat onze geiten eten
telen we op onze eigen akkers! Het restproduct van onze kaasproductie
(weimelk) wordt benut bij de voedering van de geiten.

Door onze zonnepanelen zijn wij geheel zelfvoorzienend in elektriciteit.
Voor ons afvalwater hebben wij een waterzuiveringssysteem. Via tanks
in de bodem loopt het afvalwater naar een rietveld. De rietplant zorgt
voor veel zuurstof en hierdoor een rijk bodemleven in de grond
waardoor het afvalwater gezuiverd wordt en vervolgens doorstroomd
naar de paddenpoel.

kringlopen